North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK Liberecoddelovac

Prosím pomozte

oddelovac


Úřad na dlani na OHK Liberec

Informace pro uchazeče o Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi a Koordinátor BOZP

1. Informace jsou běžně ke stažení na internetových stránkách a jsou v nich uvedeny podmínky zkoušek a průběh zkoušky samotné. Pro každou odbornost jsou informace zvlášť, jedny nadepsány KOO druhé PRE.

2. Na přihlášce ke zkoušce, která je pro obě odbornosti stejná, je třeba zatrhnout o jakou odbornost má uchazeč zájem.

3. Přihlášku je třeba vyplňovat nejméně 21 dní pře konáním zkoušky. V případě, že některý uchazeč se přihlásí později, je třeba doložit prohlášení, že souhlasí s daným termínem zkoušky (vše Vám na požádání vysvětlíme). Pokud nám předáte požadované doklady a přihlášku ke zkoušce, vše s certifikačním orgánem zajistíme.

4. Termíny zkoušek jsou na stránkách www.itiv.cz v levém sloupci dle odbornosti. Při minimálním počtu pěti uchazečů zajistíme termín zkoušek přímo v Liberci (termín příslušné zkoušky bude dojednán během aktuálně probíhajícího školení, aby účastníci již měli určený termín).

5. INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

6. INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb.

7. Za realizaci zkoušky odpovídá přímo certifikační orgán. V žádném případě na něm nespolupracujeme. Jsme pouze zprostředkovateli pro vyšší komfort našich účastníků školení. Zkoušky si však můžete domluvit přímo sami v určených termínech a na určených místech.

8. Více informací přímo na stránkách certifikačního orgánu:

 

 


Dnes je 07. 12. 2023, svátek má Ambrož, zítra Květoslava. Návštěv: 13140
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík