North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK Liberecoddelovac

Prosím pomozte

oddelovac


Úřad na dlani na OHK Liberec

Manažer kvality pro management kvality

Nabízíme Vám akreditovaný kurz "Manažer kvality pro management kvality dle standardu ČSN EN ISO 9001: 2009" pro pracovní činnost: "Management" v rozsahu 174 hodin teoretické výuky. Akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 9 188/10-24/294 ze dne 25. 5. 2010.

Akreditovane kurzy            Akreditovane kurzy            Akreditovane kurzy
Rozhodnutí o akreditaci 1/2, 2/2; Osvědčení o rekvalifikaci

Nabízíme tento kurz jako otevřený (bude otevřen po zajištění min 7 účastníků) nebo uzavřený pro společnosti, kde minimální počet bude sjednán samostatně.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

Vstupní předpoklady uchazeče:

Profil absolventa kurzu:
Absolvent:

Metody výuky:

Závěrečná zkouška, jejímž obsahem bude:

Po úspěšném absolvování kurzu bude absolventům vydáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Kurz je sestaven z VIII modulů, které mají za cíl připravit absolventy na řízení systému managementu ve společnosti.

Počet hodin teoretické výuky
Osnovy
Zahájení, organizace kurzu, bezpečnost práce1 hodina
I. Modul Úvod do systému řízení dle ČSN EN ISO 9001: 2009 I. Modul celkem 20 hodin
- Úvod do systému managementu 4 hodiny
- Výklad normy ČSN EN ISO 9001: 2009 8 hodin
- Procesní řízení - metodika zpracování procesů 5 hodin
- Odpovědnosti a pravomoci manažera kvality 3 hodiny
II. Modul - Ekonomicko manažerská účetní agenda II. Modul celkem 21 hodin
- Základní prvky účetnictví 3 hodiny
- Rozdělení nákladů a výnosů, aktiva a pasiva 2 hodiny
- Bilanční a zisková rovnice 4 hodiny
- Základy kalkulace 3 hodiny
- Prezentace výsledků firmy 4 hodiny
- Účetní uzávěrka 3 hodiny
- Bilanční a nebilanční systém 2 hodiny
III. Modul - Komunikační dovednosti manažera III. Modul celkem 21 hodin
- Komunikační dovednosti 4 hodiny
- Asertivní jednání 3 hodiny
- Organizování práce 4 hodiny
- Stres a jeho zvládání 3 hodiny
- Jednání s problémovými typy pracovníků 4 hodiny
- Motivace pracovníků 3 hodiny
IV. Modul - Řízení zdrojů a realizace výrobku IV. modul celkem 21 hodin
- Plánování 3 hodiny
- Realizace a vyhodnocování zdrojů 3 hodiny
- Návrh a vývoj výrobků 4 hodiny
- Plánování produktů (výrobků nebo služeb) 4 hodiny
- Řízení výroby. 7 hodin
V. Modul - Měření, statistika a metody zlepšování V. modul celkem 21 hodin
- Měření ve výrobních společnostech 4 hodiny
- Nástroje řízení kvality 5 hodin
- Statistické metody a hodnocení společnosti 4 hodiny
- Využívání metod pro zlepšování systémů 4 hodiny
- Řízení neshodného výrobku 4 hodin
VI. Modul - Metrologie, technická kontrola a normalizace VI. modul celkem 14 hodin
- Metrologie v požadavcích zákona č. 505/90 Sb. 3 hodiny
- Kontrola kvality 6 hodin
- Provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, 5 hodin
VII. Modul - Interní audity dle ISO 19011 VII. modul celkem 21 hodin
- Výběr a hodnocení dodavatelů 2 hodiny
- Příprava, provádění a vyhodnocování interních a zákaznických auditů v souladu s normou ČSN EN ISO 19011: 2003 19 hodin
VIII. Modul - Řízení dokumentace a zpracování závěrečné práce VIII. modul celkem 35 hodin
- Požadavky na interní a externí dokumentaci ve společnosti 9 hodin
- Řízení záznamů 3 hodiny
- Příručka managementu jako vrcholový dokument 2 hodiny
- Zpracování řízeného dokumentu systému managementu 21 hodin
Obhajoba závěreční práce, závěrečná zkouška6 hodin

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

 

 


Dnes je 26. 09. 2023, svátek má Andrea, zítra Jonáš. Návštěv: 13069
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík