North Bohemia Quality Center


Spolupracujeme


MEDPRO.jpg


sebestik.jpg, 1 kB


warehouse.jpg, 1 kB


amos_logo.png, 3,1kB


QP


luzicky_vrch.gif, 9 kB

Sluníčko
TUV, 3 kB


regioinfo.jpg, 4 kB


oddelovac

Další spolupráce


vejvodova.jpg, 5,5kB

oddelovac

Členství


hk.jpg, 4,8kB
OHK Liberecoddelovac

Prosím pomozte

oddelovac


Úřad na dlani na OHK Liberec

Manažer environmentálního managementu

Nabízíme Vám akreditovaný kurz "Manažer environmentálního managementu" pro pracovní činnost: "Management" v rozsahu 133 hodin teoretické výuky. Akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 25 595/10-24/822 ze dne 29. 12. 2010.

Akreditovane kurzy            Akreditovane kurzy            Akreditovane kurzy
Rozhodnutí o akreditaci 1/2, 2/2; Osvědčení o rekvalifikaci

Nabízíme tento kurz jako otevřený (bude otevřen po zajištění min 7 účastníků) nebo uzavřený pro společnosti, kde minimální počet bude sjednán samostatně.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

Vstupní předpoklady uchazeče:

Profil absolventa kurzu:
Absolvent:

Metody výuky:

Závěrečná zkouška, jejímž obsahem bude:

Po úspěšném absolvování kurzu bude absolventům vydáno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Kurz je sestaven z VIII modulů, které mají za cíl připravit absolventy na řízení systému environmentálního managementu ve společnosti.

Osnovy Počet hodin teoretické výuky
Zahájení, organizace kurzu, bezpečnost práce 1 hodina
I. Modul - Úvod do problematiky environmentálního managementu I. Modul celkem 20 hodin
- problém ochrany ŽP 4 hodiny
- globální problémy ŽP 2 hodiny
- vývoj strategií managementu ŽP 2 hodiny
- mezinárodní aktivity v ochraně ŽP 2 hodiny
- vývoj environmentální politiky v ČR 2 hodiny
- environmentální management podniku 4 hodiny
- čistší produkce 2 hodiny
- integrace čistší produkce a EMS 2 hodiny
II. Modul - Systém managementu kvality II. Modul celkem 14 hodin
- smysl systémů managementu 2 hodiny
- požadavky systému managementu dle standardu ISO 9001: 2008 8 hodin
- 8 zásad managementu kvality 2 hodiny
- požadavky na dokumentaci systému managementu kvality 2 hodiny
III. Modul - Systémy environmentálního managementu (ISO 14001 / EMAS) III. Modul celkem 21 hodin
- Historie normalizace EMS 2 hodiny
- Požadavky standardu ISO 14001 na řízení environmentu 17 hodin
- Požadavky EMAS 2 hodiny
IV. Modul - Management ochrany životního prostředí IV. modul celkem 7 hodin
- Legislativa v oblasti ochrany ŽP 7 hodin
V. Modul - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V. modul celkem 14 hodin
- Úvod do ochrany bezpečnost a ochrany zdraví při práci 2 hodiny
- Požadavky standardu ISO 18001 na BOZP 5 hodin
- Havarijní připravenost, havarijní plány 3 hodiny
- Náprava a prevence v oblasti BOZP 4 hodiny
VI. Modul - Audity systémů řízení VI. modul celkem 14 hodin
- Požadavky normy IS19011 na vedení auditů 5 hodin
- Realizace a provádění auditů 9 hodin
VII. Modul - Integrace systémů řízení VII. modul celkem 7 hodin
- Efektivní provázanost vybudovaných systémů řízení 7 hodin
VIII. Modul - Řízení dokumentace a zpracování závěrečné práce VIII. modul celkem 35 hodin
- Požadavky na interní a externí dokumentaci ve společnosti 2 hodiny
- Řízení záznamů 1 hodina
- Příručka managementu jako vrcholový dokument 4 hodiny
- Zpracování řízeného dokumentu systému environmentálního managementu jednotlivými účastníky. V rámci výuky bude zpracována na základě teoretických znalostí řídící směrnice v oblasti environmentu fiktivní firmy, která je v rámci budovaných systémů řízení dle standardu ČSN EN ISO 14001: 2005 základem pro budování systému environmentálního managementu. 28 hodin
Obhajoba závěreční práce, závěrečná zkouška 7 hodin

 

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás, prosím, co nejdříve se s vámi spojíme.

 

 


Dnes je 26. 09. 2023, svátek má Andrea, zítra Jonáš. Návštěv: 13069
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík